top of page
  • Writer's pictureEtsijä -lehti

Verkostoidu ja vaikutu – löydät oman paikkasi vaikuttaa

Päivitetty: 18. maalisk. 2020


Paavalin kirkon tunnelmalliseen sakastiin on kokoontunut neljä naista. Tottuneesti ovesta astelee Tarja Kantola. Tämä on hänelle tuttu paikka, sillä hänellä on ollut monia tehtäviä Paavalin seurakunnassa luottamushenkilönä. Vaikuttajanaisten haastatteluhetki muuttuu pian innostuneeksi vuoropuheluksi.


Kuva Kirkon ulkomaanavun hallituksen puheenjohtajasta Tarja Kantolasta
Kirkon ulkomaanavun hallituksen puheenjohtaja Tarja Kantola. Kuva: Minna Elo

Tarja Kantolan polku Paavalin seurakunnassa sai alkunsa aikana, jolloin osa häntä nyt haastattelevista naisista ei ollut vielä edes syntynyt. Oman elämänsä ruuhkavuosien keskellä Tarja halusi mukaan kotiseurakuntansa päätöksentekoon. Motivoitunut nainen perusti oman listan seurakuntavaaleihin. Pyöräilemällä ympäri seurakunnan aluetta tarvittava nimilista tuli kerättyä ja vaalityö aloitettua. Omaksi yllätyksekseen Tarja tuli valituksi kirkkovaltuustoon, ja oma paikka oli löytynyt.


Tarjan luottamustehtäväurasta tuli vuosien mittaan varsin vaikuttava ja monipuolinen. Tarja on ollut monissa eri kansalaisjärjestöissä mukana, muun muassa Pelastakaa lapset ry:ssä, Kansallisessa solidaarisuusjärjestössä ja Pakolaisavun puheenjohtajana. Yhteisten asioiden hoitaminen eri kansalaisjärjestöissä on antanut ja opettanut paljon. Työura, kirkolliset luottamustoimet ja eri kansalaisjärjestöissä toimiminen ovat myös tukeneet toinen toisiaan.


”Luottamustoimissa pitää olla ykkösasiana, että on aidosti kiinnostunut kirkosta, asioista ja osoittaa se. Osaamista pitää olla, jotta voi edetä”, Tarja tiivistää.

Tällä hetkellä Tarja on mm. Kirkon ulkomaanavun (KUA) hallituksen puheenjohtaja. KUA:ssa haluttiin mukaan henkilö, joka osaa kehitysyhteistyötä ja tuntee kirkkoa. Tarjalle KUA on rakas. Tämän järjestön kautta Tarja Kantola on päässyt mm. YK:n Uskonnot ja kestävä kehitys työryhmään, jonka uskontopohjaisen neuvoston toiseksi puheenjohtajaksi hänet nimitettiin.Taidot vahvistuvat vain tekemällä


Mietimme yhdessä asiantuntijuuden merkittävyyttä. Tarja painottaa tässä erityisesti verkostoitumisen merkitystä. Sitä, että tunnetaan ja on monessa mukana. Niitä nuoria, joita tunnetaan ja tiedetään, pyydetään erilaisiin luottamustehtäviin. Niissä tehtävissä karttuu paljon työelämässä tarvittavia taitoja.


Seurakuntaneuvostot ovat Tarjan mielestä ihania paikkoja, koska niissä pääsee tekemään kaikenlaista. Siellä päätettävät asiat ovat aika rajattuja, mutta myös merkittäviä. Samalla saa tietää alueen asioista enemmän. Tarja muistuttaa, että on tärkeää olla ehdolla, muuten ei voi tulla valituksi. Hän myös mainitsee, että kun hän on tullut valituksi, niin hän ei ole hiljaa kokouksissa.


Kysyttäessä vapaaehtoistyön taloudellisesta vaikutuksesta omaan elämään ja ikäjakaumasta vaikuttavilla paikoilla, Tarja toteaa, ettei luottamustehtävistä juuri makseta, ja alle 30-vuotiaita on vähän Kirkkohallituksen täysistunnossa.


KUA:ssa on aina pyritty ottamaan nuoret huomioon. Tästä esimerkkinä Tarja mainitsee Change Makers-toiminnan. KUA:n hallituksen puheenjohtaja tietää miksi tämä on tärkeää: ”Aina pitää olla kasvamassa uutta vaikuttajien polvea.”


 

Tarjan teesit:


· Ole mukana kansalaisjärjestöjen ja kirkon toiminnassa

· Vaikuta ja asetu ehdolle luottamushenkilö vaaleissa

· Tunne hallinto

· Verkostoidu – jokaisen sukupolven täytyy luoda omat suhteensa

 

Tuija Samila, Riikka Porkola, Saija Kainulainen, Johanna Jomppanen ja Virpi Paulanto


Comments


bottom of page