top of page
  • Writer's pictureEtsijä -lehti

UUT – Kuinka hengellisestä väkivallasta voi selviytyä?


Lähes kaikki ystäväni ja sukulaiseni kuolivat sinä päivänä, kun erosin lapsuudenuskonnostani. Olen entinen Jehovan todistaja, ja uskonnon virallisten oppien mukaan entisiin jäseniin täytyy katkaista kaikki välit, myös lähisukulaisiin.


Kuvituskuva: Keltaisessa takissa oleva henkilö seisoo huppu päässä kapealla kujalla. - kuva unsplash.com

Liityin uskontoon 17-vuotiaana, koska synnyin Jehovan todistaja -perheeseen ja -sukuun. Minulle oli vauvasta lähtien opetettu, että se on ainoa oikea uskonto ja, että Jumala tuhoaa vääräuskoiset maailmanlopussa, joka tulee hetkenä minä hyvänsä. Entiset jäsenet ovat pelottavia ”luopioita”, jotka yrittävät valheillaan houkutella muita pois ainoasta oikeasta totuudesta.


Juurettomuus, suvun puuttuminen, tulee seuraamaan minua läpi elämäni.

Kun aloin epäillä yhteisön oppeja, enkä lopulta enää voinut hyvällä omallatunnolla uskoa niihin lainkaan, jouduin valinnan eteen: esitänkö uskovaa, jotta voisin säilyttää sosiaaliset suhteeni, vai eroanko uskonnosta, ja jään tyhjän päälle?


Uskovaisen esittäminen kävi lopulta niin raskaaksi, että olin valmis eroamaan yhteisöstä, ja menettämään kaiken, jotta voisin rakentaa autenttisen elämän. Jouduin 24-vuotiaana käymään läpi uuden murrosiän. Rakensin tyhjästä uusiksi identiteetin, sosiaaliset suhteet, hengellisyyden, seksuaalisuuden ja maailmankuvan. Juurettomuus, suvun puuttuminen, tulee seuraamaan minua läpi elämäni. Eikä Jehovan todistajat ole ainoa uskonyhteisö, jonka entisille jäsenille käy näin. Tietyissä yhteisöissä on suurempi alttius joutua tällaisen kriisin uhriksi, mutta ilmiötä esiintyy jopa evankelisluterilaisen valtakirkon piirissä. Uskonyhteisön lisäksi perhe ja suku vaikuttavat asiaan.Uskontojen uhrien tuki UUT ry


Löysin tukea, yhteisöllisyyttä ja jopa uusia ystäviä Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n järjestämästä vertaistukiryhmästä. Aluksi ryhmässä käyminen pelotti, koska minulle oli opetettu, että siellä on ”katkeria luopioita”, jotka haluavat vetää ihmisiä pois Jumalasta. Ajan myötä huomasin, että kun kuuntelin samankaltaisia asioita kokeneiden ihmisten pohdintoja, sain työkaluja omien kokemusteni jäsentelyyn.


Nykyään teen vapaaehtoistyötä Turun UUT:n vertaistukiryhmän ohjaajana. En ole

mielenterveysalan ammattilainen, eikä vertaistukea ole tarkoitettu korvaamaan ammattiapua, vaan täydentämään sitä. Ryhmän ohjaamisesta olen saanut sisältöä elämääni ja uusia ystäviä, ja mikä tärkeintä, pystyn muuttamaan omat kipeät kokemukseni toisten samanlaisia asioita kokeneiden avuksi.


Kuvituskuva: Henkilö keltaisessa takissa katsoo kalliolta merelle. - kuva unsplash.com

UUT:n toiminnan ytimessä ovat vertaistuki ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Uskontojen uhrien tuki UUT ry on vuonna 1987 perustettu ja vuonna 1993 rekisteröity poliittisesti, taloudellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tavoite on tukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneita ihmisiä ja heidän läheisiään. UUT ei siis ole ateistinen eikä uskonnonvastainen yhdistys, vaan tavoitteena on edistää uskonnonvapauden ja ihmisoikeuksien toteutumista. Yhdistys haluaa puuttua joissakin uskonyhteisöissä esiintyvään hengelliseen väkivaltaan, uskonnonvapauden rajoittamiseen ja ihmisoikeuksien loukkauksiin.


UUT:n toiminnan ytimessä ovat vertaistuki ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Yhdistys koordinoi vapaaehtoisten harjoittamaa vertaistukitoimintaa, jossa samankaltaisia asioita kokeneet ihmiset voivat tukea toisiaan.Vertaistukitoiminta


Epäterveestä uskonyhteisöstä irtautuminen on valtavan iso repäisy ja raskas prosessi. Ihmisen identiteetti, uskomukset, maailmankuva, sosiaaliset suhteet ja koko elämä ovat sidoksissa yhteisöön. Kun yhteisön oppeja alkaa epäillä, koko elämän pohja horjuu. Irtautuja joutuu rakentamaan tyhjästä uuden elämän ja ihmissuhteet. Moni käy aikuisena läpi ”uuden murrosiän”.


Yhteisöstä irtautuminen voi johtaa vakavaan kriisiin ja mielenterveyden ongelmiin, varsinkin, jos läheiset aktiivisesti karttavat irtautunutta. Seurauksina voi olla vakavia pelkoja, juurettomuutta, syrjäytymistä, itsetuhoisuutta ja jopa posttraumaattisen stressihäiriön kaltaisia oireita. Näihin on vaikea löytää apua, koska harva mielenterveysalan ammattilainen ymmärtää, mistä hengellisessä väkivallassa on kyse.


Moni saa apua ja uusia ihmissuhteita vertaistuesta. Vertaistuki ei ole ammattiapua, eikä vertaistuen antajille makseta palkkaa, mutta monia helpottaa oman kokemuksensa jäsentely, kun saa kuulevia korvia ihmisistä, jotka ovat myös kokeneet hengellistä väkivaltaa. UUT järjestää vertaistukiryhmien tapaamisia monella paikkakunnalla, ja lisäksi Facebookissa on suljettuja UUT:n vertaistukiryhmiä.Mitä on hengellinen väkivalta?


Terve uskonnollisuus ja uskonyhteisöt tarjoavat merkitystä elämään, sosiaalisia verkostoja, toivoa ja lohtua. Ne tukevat oman hengellisyyden etsimistä ja toteuttamista sekä tarjoavat turvallisen ympäristön oman uskon harjoittamiselle.


Sairastuneissa uskonyhteisöissä esiintyy hengellistä väkivaltaa. Se on rakenteellista, henkistä ja joskus myös fyysistä väkivaltaa, jota perustellaan uskonyhteisön opeilla tai Jumalan tahdolla. Hengellinen väkivalta vähentää ihmisen mahdollisuutta määritellä omaa identiteettiään, hengellisyyttään ja tulevaisuuttaan. Se ei ole mitään pientä harmia tai oppikiistoja. Kuten kaikella väkivallalla, sillä on pitkäaikaiset vaikutukset ihmisen elämään, mielenterveyteen, fyysiseen terveyteen ja toimintakykyyn. Siksi se on paitsi yksilöiden ja uskonyhteisöjen, myös yhteiskunnan ongelma.


Ilmiö on laajasti tunnettu ja tunnustettu, mutta asiaan ei ole juurikaan puututtu. Hengellinen väkivalta nähdään usein uhrin ja yhteisön välisenä asiana, ei yhteiskunnallisena ongelmana. Tämän vuoksi uhri jää usein yksin väkivallan kokemuksessaan, eikä tekijöitä tai yhteisöä vaadita tilille teoistaan.


Kuvituskuva: Naisen kasvot vasten lasia. - Unsplash

Siksi UUT pyrkiikin vaikuttamaan yhteiskuntaan siten, että enää ei hyväksyttäisi ihmisoikeusloukkauksia, hengellistä väkivaltaa ja syrjintää, joita uskonyhteisöt harjoittavat omia jäseniään kohtaan. UUT pyrkii tavoitteeseen esittämällä kokemuksiin ja tutkimuksiin pohjautuvia kantoja viranomaisille, tutkijoille, poliitikoille sekä muiden järjestöjen ja median edustajille.


Myös uskonnolliset yhteisöt halutaan ottaa mukaan etsimään ratkaisuja hengelliseen väkivaltaan, koska mikään ei muutu, elleivät yhteisöt itse halua puuttua asiaan.Esimerkkejä uskonyhteisöjen harjoittamasta hengellisestä väkivallasta


Ihmissuhteiden rajoittaminen. Yhteisö kehottaa välttämään läheistä ystävyyttä yhteisön

ulkopuolisten kanssa. Entisiä jäseniä kartetaan ja eristetään, myös lähisukulaisia. Nämä kaksi asiaa yhdessä johtavat usein siihen, että yhteisöstä eroava menettää kaikki ystävänsä ja jää tyhjän päälle. Terveestä yhteisöstä voi erota niin, että sosiaaliset suhteet säilyvät.


Ajattelun hallinta ja informaation kontrollointi. Yhteisöllä on ainoa oikea totuus, jota ei saa

kyseenalaistaa. Yhteisö opettaa, että vain sen oppien mukaisesti uskovat pelastuvat, ja ulkopuoliset joutuvat kadotukseen tai kuolevat maailmanlopussa. Epäilyä ja etsimistä ei sallita, vaan yhteisö sanelee ainoan oikean tavan ajatella ja uskoa.


Terve yhteisö antaa jäsenilleen tilaa etsiä ja kyseenalaistaa, jopa kritisoida sen oppeja. Jäsenillä on turvallinen ympäristö toteuttaa omaa hengellisyyttä ja uskoa.


Suhtautuminen seksiin, naisiin, lapsiin, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin. Sairas yhteisö on usein patriarkaalinen ja heteronormatiivinen: heteromiehet johtavat laumaa, ja muut ovat vähempiarvoisia tai peräti syntisiä. Seksielämää kontrolloidaan. Se esimerkiksi rajoitetaan heteroavioliittoon, masturbointi kielletään ja ehkäisyn käyttöön puututaan. Avioero on kielletty. Terveessä yhteisössä jokainen hyväksytään sellaisena kuin on. Yhteisö tukee jäsentensä sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin löytymistä, kehittymistä ja ilmaisua. Jäsenet ovat tasa-arvoisia.


Ajankäytön ja elämäntyylin rajoittaminen, terveydenhoitoon puuttuminen. Esimerkiksi

tanssimisen, meikkaamisen tai tv:n katselun kieltäminen tai vaatimus siitä, että jäsen käyttää tietyn määrän tunteja rukoiluun, hartausharjoituksiin tai uusien jäsenten värväämiseen. Yhteisö määrää, miten jäsenten tulee suhtautua esimerkiksi lääkkeiden käyttöön, aborttiin, verensiirtoihin tai mielenterveyden ongelmien hoitamiseen. Jäseniä voidaan vaatia maksamaan kymmenykset tai tekemään palkatonta työtä yhteisön hyväksi.


Ajattelun ja käytöksen kontrollointi. Jäsenet oppivat pelkäämään ja tukahduttamaan väärinä pidetyt ajatukset ja tunteet. Yhteisön jäsenet valvovat toistensa käyttäytymistä ja raportoivat siitä yhteisön johtajille.


Lasten uskonnonvapaus ei toteudu. Etenkin lapset ovat haavoittuvaisessa asemassa epäterveissä uskonyhteisöissä. Kun lapset kasvatetaan tiukassa uskonyhteisössä, jolla on ainoa oikea totuus, lapsi ei käytännössä saa valita uskontoaan. Hänet pakotetaan käyttäytymään ja ajattelemaan uskonnon oppien mukaisesti. Kun lapsi alkaa epäillä ja kyseenalaistaa, sitä ei sallita. Erityisesti murrosiässä tulee ongelmia, kun nuori alkaa kokeilla omia rajojaan ja etsiä omaa seksuaalisuuttaan. Tiukoissa uskonyhteisöissä nuorten kokeiluille on tavallistakin vähemmän liikkumatilaa: ”Kaikki kiva on syntiä.” Sateenkaarinuoret ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa. UUT on viime vuosina pitänyt julkisuudessa esillä myös lasten oikeuksia uskonnoissa sekä tehnyt yhteistyötä lapsiasiavaltuutetun kanssa.Nana Långstedt 

Uskontojen uhrien tuki UUT ry yhteystiedot


Jos epäilet, että sinä tai joku läheisesi on kokenut hengellistä väkivaltaa, tai haluat muuten tietää lisää, ota yhteyttä:


facebook.com/uutry – UUT Facebookissa

turku.uut@gmail.com – Artikkelin kirjoittajan ja Turun UUT ryhmän sähköposti

tiedotus@uut.fi – Virallinen UUT sähköposti

0400 466 990 – UUT:n vertaistukipuhelin, katso päivystysajat UUT nettisivuilta

Anonyymi UUT chat joka kuukauden 1. ja 3. maanantai (poislukien juhlapyhät) klo 18-20


 

Kuvat: Unsplash.com


Kommentare


bottom of page